Praktijk  Marieke Hoeve

- focusing -


- life
whispers
listen

closely-


leven en handelen vanuit innerlijke aandachtFocusing opent de deur naar wie je in diepste wezen bent, naar eigen antwoorden vinden en eigen vragen te stellen.  In plaats van de blik naar buiten gericht te houden richten richt je deze naar binnen. Dit kan rondom een bepaald thema zijn of door met open benieuwdheid te kijken wat er speelt. Laat je verrassen! Door te vertragen zie je meer…

In dit opzicht kent focusing een zelfde stap als mindfulness of andere vormen van meditatie. De vervolgstap is echter anders. Met mindfulness laat je los wat er is terwijl je met focusing juist een relatie op gepaste afstand opbouwt met dat wat er is. Soms is het uitstekend om los te laten en soms vraagt iets om nu eindelijk eens gehoord te worden en hier naar te luisteren. Alles op zijn tijd!

Op de juiste afstand ben je in staat om naar een situatie te kijken in plaats van ermee samen te vallen waardoor je in een emotie schiet. De juiste afstand vind je makkelijker door specifiek taalgebruik. Voel je het verschil tussen “Ik ben boos”  en  “Ik merk dat iets in mij boos is” ?


De ervaring leert dat vele kwesties zich als vanzelf ontvouwen door er gewoon vriendelijk bij te zijn. Het leven wil in principe vooruit en kan dit ook als wij er op een goede manier bij kunnen zijn. In focustermen wordt dit de Living Forward genoemd.

Focusing is in principe een natuurlijk menselijk vermogen en is als methodiek uitgewerkt door Gene Gendlin, hoogleraar psychologie en filosofie. Kijk ook bij Links, TFI.  

Waarom focusing?

Je kunt besluiten om te leren focussen om:

       vertrouwd te raken met je eigen ‘binnenwereld’  die  groter en meer is dan alleen je gevoel of je emoties

 stress te reduceren

 een prettiger contact met je lichaam te hebben

 makkelijker beslissingen te nemen

 meer in het hier en nu te leven

 meer verbinding met andere mensen en jezelf te voelen

 als sensitief mens beter bestand te zijn tegen de vele prikkels van alledag

 meer ontspannen te leven

Voor training “de focus op eigen kompas”: LINK

    Voor online kennismakingscursus: LINK